دریافت اطلاعات ...
به هریک از سفارش های طراحی وب سایت، دامنه ir و هاست یکساله رایگان ، زیر تعلق می گیرد.
که با پرداخت سالیانه 22 هزار تومان قابل تمدید است.
Storage 200 MB فضا
Monthly Bandwidth 4 GB پهناي باند
99.9% Uptime Guarantee
ضمانت 99.9% برخط بودن سرور
Addon Domains نامحدود اتصال دامنه
Sub-domains نامحدود زیر دامنه
Parked Domains نامحدود پارک دامنه
Firewall
لایه محافظتی
Daily Backup
تهیه فایل پشتیبان روزانه
Weekly Backup
تهیه فایل پشتیبان هفتگی
MySQL نامحدود
Email نامحدود
FTP نامحدود
Control Panel cPanel 11.x رابطه کاربری پنل مدیریت